top of page

Andningspedagogik

Om andningspedagogik

Andningspedagogik innebär att lära ut kunskaper och praktiska övningar i hur människors livskvalité kan förbättras genom förändrade sätt att andas. En mängd olika teorier och praktiska övningar kan inordnas under detta begrepp. Frigörande andning, medveten andning, Pranayama, chakrabreathing, Chi Gong, etcetera. Andningspedagogik har använts sedan urminnes tider för en rad olika syften till exempel:

Förbättrad hälsa och förebyggande hälsa, vidgad varseblivningsförmåga, förlösning av känsloblockeringar, förhöjd kroppsmedvetenhet, andliga trancetillstånd, fördjupade mänskliga möten, stresshantering, etcetera. Andningspedagogik har då även undervisats utifrån flera olika synsätt; fysiologiska, religiösa, terapeutiska, psykologiska etc. Från andra hälften av 1900-talet och framåt har det terapeutiska synsättet, med personlig utveckling i centrum, varit det dominerande, åtminstone i västvärlden. Andningspedagogik som begrepp gör sig nu allt mer gällande på grund av dess många praktiska möjligheter att få människor att påverka sin livssituation med hjälp av sin andning.

Frigörande

andning

Frigörande Andning introducerades i Sverige som en helhetsinriktad friskvårdsmetod för mer än tjugo år sen. Metoden är enkel men kraftfull och psykodynamisk. Oftast ges Frigörande Andning i kombination med samtal och rådgivning i form av privata konsultationer eller i grupp.

Vanligaste syftet är att få bättre kontakt med sitt inre, vidga sina mentala perspektiv, öppna upp kroppens energiflöden och förlösa fysiska, psykiska och känslomässiga spänningar. Metoden utvecklades till en början i USA under tidigt 70-tal men vidareutvecklades senare på många håll i världen. På grund av dess användbarhet inom personlig utveckling fick Frigörande Andning en mycket stor spridning.

Medveten

andning

Medveten andning är ett sätt att bli uppmärksam på sin egen andning och lära sig andas effektivt för en bättre syreupptagning och ökat välmående. Med hjälp av medveten andning kan vi få en bättre balans i våra liv. Medveten andning ger omedelbar effekt i form av mer fysisk energi och består av enkla, kraftfulla övningar som kan användas i vardagen för att motverka stress, öka koncentrationsförmågan och uppnå ett större välbefinnande.

Medveten Andning har under de senaste åren lärts ut av allt fler andningspedagoger. Dess användning i vardagssammanhang, för stresshantering och allmän vitalisering av kroppen, har visat sig utgöra ett utmärkt komplement till Frigörande Andning.

Livsenergi

Livsenergi är ett väsentligt begrepp i Andningspedagogik. Var den kommer ifrån är en fråga om trosuppfattning. Likaså vart den tar vägen i dödsögonblicket. Men hur den rör sig i och omkring vår kropp, vad som försvagar den och hur den medvetet kan förstärkas, kan och bör utvecklas till en solid och respektabel vetenskap. Den praktiska användningen av sådan kunskap är ett berikande av vår kultur. Dess potential är så lovande att ett nutida genombrott för denna kunskap och forskning inte bara är nödvändig utan också ofrånkomlig.

Social

integrering

Social Integrering är konsten att vara en del av samhället med hela min unika individualitet intakt. Att hitta vägar att få mina behov tillfredsställda utan att vara till skada för andra. Att verka för harmoni med min omgivning och vara en del av lösningen (om än aldrig så liten) på sociala problem. Att hitta in i samhället med min person och kunna utrycka min inre potential i sociala sammanhang.

Social Integrering är också att genom sitt eget unika uttryck vara del av den tid av snabb förändring som vi lever i. Vi behöver allt oftare nyskapande. Andning har en stor potential att ta oss i kontakt med det pulserande, föränderliga, nyskapande, levande inuti oss. Andning hjälper oss att leva nydanande på sätt som låter oss själva såväl som andra leva intressant, utvecklande och harmoniskt.

bottom of page