top of page

Om 

Om

Inspiraktiva

Inspiraktiva Andningspedagogutbildningen grundades år 2002 efter en förfrågan från en grupp alternativterapeuter från Västsverige. Ett utbildningsprogram skapades då för att tillgodose behovet hos människor som önskade tillgodogöra sig andningspedagogik i dess många varierande former.

Utbildningen hade redan från början den uttalade målsättningen att de teorier och praktiska kunskaper som presenterades skulle integreras i samhället som en viktig del av det komplementära hälsoutbudet. Två stycken treterminersprogram kom till stånd fram till 2006 då en tvåterminersutbildning skapades och genomfördes för redan verksamma terapeuter som ville tillgodogöra sig Andningspedagogik som ett komplement till deras redan existerande verksamhet. För närvarande erbjuder Inspiraktiva båda dessa utbildningar. Grundutbildningen och Terapeututbildningen.

Vision

Sprida och utveckla Andningspedagogik som ett redskap för hälsa, livskvalitet och ökad medvetenhet.

Syfte

Genom att tillhandahålla kurser och utbildningar i andningspedagogik, där vi förenar såväl gammal kunskap som nya rön.

bottom of page