top of page

KURSER & UTBILDNINGAR

APU 2024-2025

Sveriges enda utbildning till andningspedagog.
Nästa utbildningsstart: 8 mars
 2024.

 

Denna andningspedagogutbildning (APU) med inriktning på livsenergi i terapeutiskt arbete spänner över ett och ett halvt år och innefattar åtta block från fredag morgon till söndag eftermiddag. 

  • Block 1: Andningspedagogik, medvetenhet och emotionell intelligens

  • Block 2: Biografi och familjeförhållanden

  • Block 3: Livsenergi – Prana

  • Block 4: Etik, empati och ansvar

  • Block 5: Livsenergi och sexuell energi

  • Block 6: Att hantera och arbeta med förändrade medvetandetillstånd

  • Block 7: Andlighet, livsåskådningar och social integrering

  • Block 8: Uppföljning – avslutning


Utbildningen hålls på Rasbo kursgård, 25 kilometer öster om Uppsala. Adress: Rasbo Strandet 1, 740 10 Almunge.

Early bird
Anmäl dig innan 12 oktober 2023 och utnyttja
 Inspiraktivas early bird-rabatt på 4 000 kronor.

Ladda hem

bottom of page