top of page

Välkommen till Sveriges ledande utbildare inom andningspedagogik

Andningspedagogik innebär att lära ut kunskaper och praktiska övningar i hur människors livskvalitet kan förbättras genom förändrade sätt att andas.

VÄLKOMMEN TILL INSPIRAKTIVA

En plats för andning, pedagogik, medvetenhet och fördjupning

av något så grundläggande för livet som andningen. 

I många olika kulturer runt om i världen har andningen sedan urminnes tider använts i olika syften - som att förbättra hälsan och höja medvetandet. Det finns en anledning till att det är så. Andningen är ett av de mest kraftfulla, men också underskattade, verktyg för hälsa som finns.
 

Inspiraktiva har gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av att arbeta med andning ur olika aspekter. Vi erbjuder också Sveriges enda utbildning för andningspedagoger. Vi verkar för att sprida både kunskaper och upplevelser av hur andningen påverkar livet och livsenergin - och om hur den kan användas till att lösa fysiska och psykiska spänningar, förbättra hälsan, minska stressen och öka både medvetenheten och livskvaliteten.
Det gör vi genom att hålla kurser och seminarier och genom att utbilda andningspedagoger i vår 1,5-åriga utbildning som hålls i Uppsala.
Hör av dig till oss om du vill boka en föreläsning för din personal, en privat andningssession, en helgkurs eller en tre termins-utbildning. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner. 

Fästpunkt 1
bottom of page